PRZEMÓWIENIA I WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

 
 

W konsultacji z klientem przygotowujemy treści wystąpień publicznych i wypowiedzi oraz teksty do materiałów marketingowych np. słowo wstępne, wprowadzenie, recenzje, posłowie oraz główne treści merytoryczne w oparciu o dostarczone materiały bazowe.